MevBank Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır!

Değerli Kütüphane Kullanıcıları!

Lebib Yalkın tarafından geliştirilen MevBank mevzuat ve içtihat veri tabanı, hukuki araştırmalar için en güncel içtihat ve mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir. MevBank tüm kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunmaktadır. Ayrıca Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da MevBank veri tabanından ulaşılabilir.

MevBank, araştırmacıları ihtiyaç duydukları bilgiye tek kaynaktan ulaştırarak hukuki araştırmalarını daha kısa sürede sonuçlandırır. Öncelik ve tercihlere göre kişiselleştirebilir. Türkiye' nin önde gelen hukuk büroları ile beraber geliştirilmiştir. Üniversitelerin hukuk, vergi, ticaret ve finans, iş ve sosyal güvenlik, gıda, çevre, turizm, dış ticaret bölümlerinin derslerinde kaynak olarak yararlanılmaktadır.


MevBank veri tabanının son güncellemeleri aşağıdadır:


Yönetim Sistemleri paketi altında bulunan Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği- Gıda serilerinde Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı, Kararname, Yönetmelik, Tebliğ vd. tüm mevzuat madde bazında taranmış, konusunda uzmanlar tarafından gerekli görülen tüm mevzuatlara ''Uzman Açıklaması'' başlıklı, mevzuat maddelerini açıklayan kullanıcı dostu uzman yorumları eklenmiştir.


- Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları klasörüne;

 • ISO 45001 ISG Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kılavuz Dokümanları
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kılavuz Dokümanları
 • Güvenli Turizm, Güvenli Üretim Ve Güvenli Hizmet Belge/Belgelendirme İçin Yardımcı Dokümanlar
 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Belgelendirme kapsamında Kılavuz dokümanlar eklenmiştir

- Yönetim Sistemleri İş Akış Şemaları klasörüne;

 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği alanlarındaki mevzuatın şemalarla açıklanmasını sağlayan belgeler eklenmiştir.
 • Hukuk Paketinde bulunan Danıştay, Yargıtay vb. tüm karar sayıları arttırılmış, Yargıtay Kararları Arama modülünde ''İlgili Kavramlar'' filtresinde yer alan kavram sayıları arttırılmış ve bu kavramlar abonelerin en fonksiyonel biçimde faydalanmasını sağlayacak biçimde iyileştirilmiştir.

  - Rehberler klasörü tekrar gözden geçirilerek güncellenmiş, çeşitli Kılavuzlar vb. belgeler sisteme eklenmiştir.

 

Erişim Linki: https://mevbank.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/abone

Erişim Süresi: 31/12/2023

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.