ISBN/ISSN Alma İşlemleri

 

ISBN/ISSN ALMA İŞLEMLERİ

Üniversitemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden sertifika alarak Adıyaman Üniversitesi markasıyla yayıncılık yapmaktadır.

Basımı yapılacak yayınlar için ISBN alınması bir zorunluluk olduğundan, ISBN alabilmek için aşağıdaki işlemler yapılarak, bilgi ve formun doldurulup Şükrü Karakeçi’ye (skarakeci@adiyaman.edu.tr, Dahili numara: 2531) iletilmesi gerekmektedir.

 

ISBN İşlemleri:

 

  1. Yayın talepleri öğretim üyeleri tarafından bölüm-dekanlık (müdürlük) kanalıyla üniversitemiz yayın kuruluna iletilmeli.
  2. Üniversite yayın kurulu başka üniversitelerden eseri inceleme heyeti oluşturmakta. Jürinin olumlu raporu üzerine konu üniversite yönetim kurulunda görüşülmekte. Karar olumlu bulunursa eser üniversite adına basılabilir diyerek yayın numarası verilmektedir. Yayınınıza ait "olur" yazısı tarafımıza ulaştıktan sonra diğer işlemlere geçilir.    
  3. Üniversite yayını olarak basılacak materyaller için ISBN talepleri, Adıyaman Üniversitesi Yayın Kurulu ilgili yayına vereceği onay ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, onay yazısı Daire Başkanlığımıza ulaşmadan, hiçbir yayın işleme alınmayacaktır.
  4. Bundan sonraki süreci takip edecek ve gerektiğinde iletişim kurulacak bir personel belirlenip tarafımıza bildirilmeli,
  5. Linkte yer alan ISBN için gerekli bilgiler formunu doldurunuz ve tarafımıza iletiniz.
  6. Matbaa yasal olarak basımdan sonra 15 gün içinde esere ait 6 nüshayı İstanbul İl Derleme Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır. Bu konuda matbaanızı takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

 

 

ISSN İşlemleri

  1. Yapılacak süreli yayınlar için ISSN alınması bir zorunluluk olduğundan, ISSN alabilmek için, 5187 Sayılı Basın Kanunu hükümleri gereğince İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na linkte yer alan beyannamede yer alan belgeler verilmektedir.
  2. Bu işlemden sonra başvuru için süreli yayın ile ilgili bilgilerle birlikte kütüphanemize başvurabilirsiniz. Başvuru için ilgili personel: Şükrü Karakeçi (skarakeci@adiyaman.edu.tr, Dahili numara: 2531)

 

ISBN ile ilgili merak edilenler:

  • Nelere ISBN verilir?


Basılı kitaplar ve kitapçıklar, 
• Kabartma yazı ile hazırlanmış kitaplar, 
• Yayıncı tarafından, düzenli olarak güncellenmesine ve takip edilmesine gerek olmadığı varsayılarak basılan yayınlar,
• Haritalar,
• Eğitim/öğretim amaçlı filmler, videolar ve slaytlar,
• Kaset, CD veya DVD’de işitsel kitaplar (konuşan kitaplar), 
• İster fiziksel taşıyıcıda (makine tarafından okunan teypler, disketler, CD-ROM’lar) ister internette olsun, elektronik kitaplar, 
• Basılı monografik yayınların dijital kopyaları,
• Mikrofilm yayınları,
• Eğitim veya öğretim işlevli yazılım, 
• Karışık medya yayınları (temel olarak bir metin belgesine dayanması durumunda).

• Neden ISBN kullanmalıyım? 

Bir yayıncı veya kitapçı olarak kitap satmak amacında olduğunuza göre, bu sizin tercihinize bağlı olacaktır. Kitaplarınız ISBN’le sipariş edilemiyor veya dağıtılamıyorsa ve bibliyografik bilgi girişleri yapılmamışsa kitaplarınızın satışı yapılamayabilir. İnsanlar, kitaplarınızın mevcut olmadığını varsayacaktır ve olduğunu biliyor olmalarına rağmen, endüstriyel olmayan bir yöntemle kitaplarınızı temin etmenin çok sıkıntılı bir süreç olacağını düşüneceklerdir. 

Bir ISBN’im olmak zorunda mı?

Uluslararası ISBN Sistemi uyarınca ISBN alınmasını zorlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, hukuki ya da telif hakları koruması da sağlamaz. Buna rağmen bazı ülkelerde ISBN’in kullanımı kanunlarla belirlenmiştir. 


• ISBN yayıncı unsurunu kim tahsis eder? 

Sadece, Uluslararası ISBN Ajansı tarafından yetkilendirilmiş kayıt ajansları bireysel yayıncılara ISBN tahsis edebilir. Yayıncı numaraları da ilgili ISBN’ler de başka yayıncılara devredilemez ve satılamaz. 

• ISBN karşılığı ücret ödemem gerekiyor mu?

Hayır. ISBN için ücret alınmamaktadır 

 İçeriğinde ve biçiminde değişiklik yapılarak yeniden basılacak materyal için, yeni bir ISBN alınmasına gerek var mı?

Evet. 

 Daha önce ISBN alan bir materyal farklı bir adla ya da başka bir yayımcı tarafından basılacaksa yeni bir ISBN alınması gerekir mi?

Evet, ISBN almış materyalde isim yayımcı değişikliği durumunda yeni ISBN alınması gerekir. Materyal hiçbir değişiklik olmaksızın yeniden yayınlanacaksa yeni bir ISBN almasına gerek yoktur.

• Aynı materyal, farklı dillerde basılacak ise her bir dil için ayrı ISBN alır mı?

Evet. Her dil için ayrı ISBN alınması gerekir. 

• Birden fazla ciltten oluşan yayınlarda nasıl ISBN alınır? 

Her cilde verilen ISBN yanında bütün ciltlerde ortak kullanılmak üzere bir de takım numarası verilir. 
Örneğin: Sefiller ISBN 978-975-6856-00-9 (tk. no) ISBN 978-975-6856-01-7 (1.c.) ISBN 978-975-6856-00-9 (tk. no) ISBN 978-975-6856-02-4 (2.c.) 

• Birden fazla yayından oluşan setler için nasıl ISBN verilir? 

Ayrı ayrı satılmayacağı kesinse, tek bir ISBN alınır ve set içerisindeki her yayına aynı numara basılır. 

 Yazarlar herhangi bir yayıneviyle anlaşmadan da kişisel olarak ISBN alabilirler mi? 

Evet, ISBN sistemine kayıt olabilir ve şahıs yayımcı olarak ön sayısı alabilir. 

• Üniversitelere bağlı alt birimlerle fakülte ve yüksekokullar nasıl ISBN alır? 

Her üniversiteye bir ön sayı verilir. Üniversite yayını olarak basılacak materyaller için üniversite yayın komisyonu onayı, kurum kaşesi, yetkilisinin adı soyadı ve imzası ile Ajansa gönderilir.

• Satışa sunulmayacak kitapların da ISBN alması gerekli mi? 

Tüm kitapların ISBN’le tanımlanması tercih nedenidir.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.