İdari Hizmetler

İDARİ HİZMETLERİ GÖREV TANIMI;  

Tahakkuk Birimi; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla satın alma işlemlerini yapar.

Yazı İşleri; Adıyaman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kütüphanenin iç-dış yazışmalarını yapar ve arşivlenmesi için gerekli işlemlerini yapar.

Taşınır Kayıt Kontrol; Taşınırları teslim alan sorumluluğundaki kitapları ve taşınır malzemelerini, kütüphanede ve depoda muhafaza eden, kullanım yerlerine teslim eden, bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri kapsar.

İhale Birimi; Adıyaman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 4734 ve 4735 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığının ihtiyaç duyduğu tüm kitap alımı görevlerini kapsar.

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.