HukukTürk Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır!

Değerli Kütüphane Kullanıcıları,

HukukTürk Veritabanı ( www.HukukTurk.com ) 31.12.2022 tarihine kadar deneme erişiminize açılmıştır.

Hergün güncellenen, birbirine hiper linklerle bağlanmış;

  • TC. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler),
  • Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli içtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları).
  • Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) gibi faydalı servisler yer almaktadır.

1928’den günümüze yaklaşık 300.000 kaynakça, başta hukuk olmak üzere uluslararası ilişkileriktisatişletmesiyasi bilimlerekonomi ve kamu yönetimi gibi temel alanları kapsamaktadır.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.