Birimler

Teknik Hizmetler

TEKNİK HİZMETLER GÖREV TANIMI;

        Adıyaman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın koleksiyon geliştirme, sağlama, kataloglama, sınıflama vb. faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görev kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla teknik hizmetler biriminin görevlerini yapar.

        Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalara yardımcı olacak her türlü materyali sağlamak, Kütüphaneye sağlanan materyalleri belirlenen sistemlere göre tasnif etmek, Kütüphane materyallerinin onarım ve ciltleme işlerini yapmak görevleri arasındadır.


Birim Çalışanları:

Kütüphaneci Şükrü KARAKEÇİ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2531

e-mail: skarakeci@adiyaman.edu.tr

 


Kütüphaneci Mustafa KARAKUŞ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2538

e-mail: mkarakus@adiyaman.edu.tr

 


Kütüphaneci Ender KOÇ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2532

e-mail: ekoc@adiyaman.edu.tr


 

Kütüphaneci Özlem AKDAL

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2540

e-mail : oakdal@adiyaman.edu.tr


 

Öğr. Gör. Abdullah KESİCİ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2548

e-mail: akesici@adiyaman.edu.tr

Okuyucu Hizmetleri

OKUYUCU HİZMETLERİ GÖREV TANIMI;

         Adıyaman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın ödünç verme, rezerv-ILL, danışma, süreli yayınlar, multimedya ve tanıtım vb. faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görev kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla okuyucu hizmetleri biriminin görevlerini yapar.

          Bilgiye doğru şekilde erişimi sağlamak için gerekli yönlendirmeleri yaparak, yayının depodan kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreci koordine etmektedir. Birimdeki iş akışını organize ederek kütüphane hizmetinin kesintiye uğramadan devam edebilmesini sağlar.


Birim Çalışanları:

Kütüphaneci Şükrü KARAKEÇİ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2531

e-mail: skarakeci@adiyaman.edu.tr

 


Kütüphaneci Mustafa KARAKUŞ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2538

e-mail: mkarakus@adiyaman.edu.tr

 


Kütüphaneci Ender KOÇ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2532

e-mail: ekoc@adiyaman.edu.tr


 

Kütüphaneci Özlem AKDAL

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2540

e-mail : oakdal@adiyaman.edu.tr


 

Öğr. Gör. Abdullah KESİCİ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2548

e-mail: akesici@adiyaman.edu.tr


Memur Osman ERKUL

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2547

e-mail: oerkul@adiyaman.edu.tr

E-Kütüphane Hizmetleri

       

E-KÜTÜPHANE HİZMETLERİ GÖREV TANIMI;

         Adıyaman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın veritabanları, e-yayınlar ve otomasyon vb. faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla e-kütüphane biriminin görevlerini yapar.


Birim Çalışanları:

Kütüphaneci Şükrü KARAKEÇİ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2531

e-mail: skarakeci@adiyaman.edu.tr 


Kütüphaneci Ender KOÇ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2532

e-mail: ekoc@adiyaman.edu.tr


 

Kütüphaneci Özlem AKDAL

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2540

e-mail : oakdal@adiyaman.edu.tr


 

İdari Hizmetler

İDARİ HİZMETLERİ GÖREV TANIMI;  

Tahakkuk Birimi; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla satın alma işlemlerini yapar.

Yazı İşleri; Adıyaman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kütüphanenin iç-dış yazışmalarını yapar ve arşivlenmesi için gerekli işlemlerini yapar.

Taşınır Kayıt Kontrol; Taşınırları teslim alan sorumluluğundaki kitapları ve taşınır malzemelerini, kütüphanede ve depoda muhafaza eden, kullanım yerlerine teslim eden, bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri kapsar.

İhale Birimi; Adıyaman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 4734 ve 4735 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığının ihtiyaç duyduğu tüm kitap alımı görevlerini kapsar.


Birim Çalışanları:

Şube Müdürü  Mustafa Bilgin

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2542

e-mail: mbilgin@adiyaman.edu.tr


Kütüphaneci Şükrü KARAKEÇİ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2531

e-mail: skarakeci@adiyaman.edu.tr

 


Kütüphaneci Mustafa KARAKUŞ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2538

e-mail: mkarakus@adiyaman.edu.tr

 


Kütüphaneci Ender KOÇ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2532

e-mail: ekoc@adiyaman.edu.tr


Bilgisayar İşletmeni Gülay GEZER YAVUZ

Telefon: 0416 223 38 00 Dahili: 2532

e-mail: gyavuz@adiyaman.edu.tr