Deneme Veritabanları

  SPORTDiscus with Full Text

Açıklama : Beden Eğitimi ve Spor yüksek okulları  için SPORTDiscus with Full Text veritabanı içeirk bilgisi;

SPORTDiscus with Full Text, spor ve spor hekimliği dergilerine yönelik en kapsamlı tam metin kaynağıdır ve SPORTDiscus’ta indekslenen 670’in üzerinde dergiyi tam metin olarak içermektedir. Tam metin içeriği 1970’den itibaren sağlanmaktadır. Bu eşsiz veritabanı içerisinde sağlık kaynakları, spor hekimliği ile alakalı en temel kaynaklar ve biyomedikal referans koleksiyonlarının tam metin dergileri bulunmaktadır.

Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/s4h-coverage.xls

Detaylı bilgi: https://www.ebscohost.com/academic/sportdiscus-with-full-text

Erişim Tarihi : 15 Mayıs 2017


 CINAHL Complete

Açıklama : Hemşirelik, Ebelik, Yardımcı Sağlık Bilimleri ve Sağlık hizmetleri CINAHL Complete veritabanı:

PubMed nasıl tıp alanında birincil danışma kaynağı ise CINAHL da hemşirelik, ebelik, yardımcı sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri alanlarında birincil danışma kaynağıdır. Dolayısıyla, bu alanlara yönelik bölümleri bulunan üniversiteler için olmazsa olmaz bir kaynaktır.

CINAHL Complete kendi alanında dünyanın en kapsamlı veri tabanıdır. CINAHL’da indekslenen 1400’den fazla dergi, CINAHL Complete veri tabanında tam metin olarak bulunmaktadır.

CINAHL Complete sadece dergi içeren bir veri tabanı değil, komple bir araştırma ve destek aracıdır. Ek içerik:

 • Yazar Bağlantıları
 • Kanıta Dayalı Bakım Dökümanları
 • Hızlı Dersler ve Arama Teknikleri
 • Araştırma Araçları
 • Aranabilir Referanslar
 • Kitaplar/Monograflar

Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/ccm-coverage.xls

Konularına göre başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/ccm-subject.xls

Detaylı bilgi: https://www.ebscohost.com/academic/cinahl-complete

Erişim Tarihi : 15 Mayıs 2017


  Sociology Source Ultimate

Açıklama :  Kapsamlı bir araştırma tecrübesi sağlamak için Sociology Source Ultimate, öncü atıf dizinlerinde endekslenmiş pek çok önemli başlığın yanı sıra önde gelen konu dizinlerinde gösterilen yüzlerce akademik tam metin dergi içermektedir. Ayrıca, kapsamlı araştırma için kitaplar, monograflar, konferans kağıtları ve diğer periyodik olmayan içerik kaynakları için kapsamlı endeksleme dahildir.

Sociology Source Ultimate, alanında uzman kişiler olan veritabanında en çok belirtilen ve en etkili yazarları kapsayan 26.000'den fazla yazar profiline sahiptir. Öğrenciler biyografik veriler ve bibliyografik bilgilerle bir yazarın mesleki odağını hızla belirleyebilirler.

 • 1,000’den fazla aktif tam metin dergi
 • 1,000’den fazla hakemli aktif tam metin dergi
 • 620’den fazla gecikmesiz hakemli aktif tam metin dergi
 • 580’den fazla Web of Science and Scopus indeksli tam metin dergi

Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/sxi-coverage.xls

Konularına göre başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/sxi-subject.xls

Detaylı bilgi: https://www.ebscohost.com/academic/sociology-source-ultimate

Erişim Tarihi : 15 Mayıs 2017


  MEDLİNE Complete

Açıklama : EBSCO tarafından sunulan MEDLINE Complete, dünyada tıbbi dergilere yönelik olarak hazırlanmış, dünyanın en kapsamlı tam metin veri tabanıdır.

TIP alanında birincil danışma kaynağı olan MEDLINE (PubMed)’de indekslenen 2,500 dergiyi “tam metin” olarak içermektedir. Bu geniş kapsamlı içerik, hiç bir sınırlama getirmeden PubMed’de en çok kullanılan dergilerin çoğuna erişim anlamına gelir. Tam metin kapsamı 1865’li yıllara kadar uzanan MEDLINE Complete tıbbi literatür açısından eksiksiz bir araştırma aracıdır. TIP ana konu başlığı olup ilgili diğer disiplinler olan Eczacılık, Hemşirelik, Veterinerlik ve Hasta Bakımı Yönetimi ile ilgili de önemli dergileri tam metin sunabilmektedir.

Arşiv özelliği de taşıyan, MEDLINE Complete’den örnek bazı önemli tam metin dergiler;

 •  American Journal of Clinical Pathology (Gecikmesiz)
 •  BMJ: British Medical Journal (90 gün gecikmeli)
 •  Diabetes (Gecikmesiz)
 •  Diabetes Care (Gecikmesiz)
 •  Gerontologist (Gecikmesiz)
 •  Gut (90 gun gecikmeli)
 •  Heart (90 gun gecikmeli)
 •  International Journal of Immunopathology & Pharmacology (Gecikmesiz)
 •  Journal of Clinical Oncology (Gecikmesiz)
 •  Journal of Epidemiology (Gecikmesiz)
 •  Journal of Experimental Hematology (Gecikmesiz)
 •  Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (Gecikmesiz)
 •  Thorax (90 gun gecikmeli)
 •  Topics in Stroke Rehabilitation(Gecikmesiz)
 •  Journal of Nuclear Medicine (Gecikmesiz)
 •  Addiction (önceki başlıklar dahil olmak üzere) -- 1972’den bugüne
 •  Allergy -- 1978’den bugüne
 •  American Journal of Law & Medicine -- 1975’ten bugüne
 •  American Journal of Public Health -- 1973’ten bugüne
 • Angiology -- 1965’ten bugüne
 • Annals of Internal Medicine -- 1965’ten bugüne
 • Archives of Environmental & Occupational Health (önceki başlıklar dahil olmak üzere) -- 1973’ten bugüne
 • Australasian Journal of Dermatology -- 1967’den bugüne
 • Clinical & Experimental Dermatology --1976’den bugüne
 • Clinical & Experimental Immunology --1966’den bugüne
 • Clinical Pediatrics -- 1965’ten bugüne
 • Immunology -- 1965’ten bugüne
 • Journal of Cutaneous Pathology -- 1974’ten bugüne
 • Journal of Investigative Dermatology -- 1970’den bugüne
 • Kidney International -- 1972’den bugüne”
 • MEDLINE Complete veri tabanimizla ilgili ayrintili bazi erisim adresleri:

Yayın listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-fulltext.xls

Konu basligi listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-subject.xls

Detayli bilgi icin (Ingilizce):http://www.ebscohost.com/academic/medline-complete MEDLINE

Complete tanıtım videosu (Ingilizce):http://vimeo.com/ebsco1/medlinecomplete

Erişim Tarihi : 15 Mayıs 2017


   

 Dentistry & Oral Sciences Source veritabanı

AçıklamaEBSCO tarafından sunulan Dentistry & Oral Sciences Source™ veritabanı, Diş Hekimliği disiplinindeki araştırmalar için hazırlanmış dünyanın tek tam metin veritabanıdır. Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri ve Diş Hastaneleri için temel danışma kaynağıdır. Ayrıntılı indekslemesinin yanı  sıra bu disiplindeki en  çok okunan akademik dergileri ve kitapları  tam  metin olarak sunan Dentistry & Oral Sciences Source™ veritabanında;

 • Diş Hekimliği ile ilgili  258  tane  tam metin  akademik dergi  mevcuttur; bunlardan  240  tanesi hakemli tam metin dergilerdir.
 • Diş Hekimligi ile ilgili 330 tane derginin künye ve özet bilgileri (indeks ve abstract) mevcuttur; bunlardan 289 tanesi hakemli dergilerdir.
 • 31 tane tam metin kitap bulundurur,
 • Tam metin  erişim  adreslerinin  yer  aldığı  120'den  fazla  dergi  içerisindeki  taranabilir  atıfları içermektedir.
 • Aylık bazda yeni tam metin akademik dergiler (hakemli) eklenecektir.

Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/ddh-coverage.xls

Konularına göre başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/ddh-subject.xls  

Detaylı bilgi: https://www.ebscohost.com/academic/dentistry-oral-sciences-source

Erişim Tarihi : 15 Mayıs 2017


  Education Source 

Açıklama :  EBSCO tarafından özellikle Eğitim Fakülteri için hazırlanıp kullanıma sunulan Education Source veritabanı, dünyanın en itibarlı ve hakemli eğitim dergilerinin içerisinde bulunduran temel danışma kaynağı olup; 

 • 2.000'den fazla tam merin akademik dergi içerir,

 • 3,600'den fazla dergiye özetleriyle beraber indexler,

 • 550'den fazla kitap ve monograf içerir,

 • 2,300’e yakın eğitim ile ilgili konferans bildirisi,

 • Türkiye kaynaklı eğitim bilimleri dergileri ve daha birçok kaynak içermektedir.

Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.xls

Konularına göre başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-subject.xls

Detaylı bilgi: https://www.ebscohost.com/academic/education-source

Erişim Tarihi : 15 Mayıs 2017