Ödünç Hizmetleri / ILL

Genel Bilgiler

 

 Ödünç Hizmetleri Hakkında
 

     Ödünç  Hizmetleri Birimi kütüphanenin girişinde bulunmaktadır. Üyelik, ilişik kesme ve ödünç yayın işlemleri bu bölümde yapılmaktadır.

Kimler ödünç kitap alabilir?

   Ödünç yayın verme hizmetinden Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri ve dış kullanıcılar yararlanabilir.

Üyelik için gereken belgeler nelerdir?

1)Adıyaman Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli için: 

- Personel kimlik kartı ya da görevli olunan birimden alınacak resmi yazı 

2) Adıyaman Üniversitesi Öğrencileri için: 

- Yeni tarihli öğrenci belgesi veya güncel öğrenci kimlik kartı 

3) Dış kullanıcılar için:

- Üyelik Formu 

- Nufus Cüzdanı


* Üyelerimizin, ödünç yayın işlemleri sırasında Öğrenci Kimlik Kartı veya Personel Kimlik kartlarını göstermeleri mecburidir.
 

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÖDÜNÇ HİZMETLERİ YÖNERGESİ

 

1.  Adıyaman Üniversitesi  Kütüphaneleri ödünç hizmetlerinden;  Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri ve dış kullanıcılar yararlanabilir.

2. Üye olacak kullanıcıların ödünç hizmetlerine başvurarak üye formunu doldurmaları, güncel kimlik ve adres bilgileri ile e-posta adreslerini vermeleri gerekmektedir.

3. Kütüphaneden ödünç materyal alma gün ve sayısı: 

Akademik personel  30 gün süre ile 5 kitap,

İdari personel / yüksek lisans ve doktora öğrencileri  30 gün süre ile 5 kitap,

Lisans ve ön lisans öğrencileri  15 gün süre ile 3 kitap,

Dış kullanıcılar 10 gün süre ile 3 kitap alabilirler.

 

Tüm üyeler ödünç verme yönergesinde belirtildiği gibi materyal ayırtma ve uzatma işlemlerini de gerçekleştirebilirler.

*Uzatma işlemi kitaplar için iki kez; Görsel ve İşitsel Materyaller için bir kez yapılabilmektedir.

4. Zamanında iade edilmeyen materyal için her geçiken gün için 0,10 krş ceza ödemek zorundadır, makbuz karşılığında alını geçikme cezaları Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılır.

                                                                                                                        Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


 

ILL (Kütüphanelerarası Ödünç ) Hakkında

 Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer kütüphanelerde bulunan yayınlar “Kütüphaneler arası Ödünç Yayın/Fotokopi Hizmeti (ILL International Library Loan)” yöntemi ile sağlanmakta ve kullanıcılarımıza bu yayınlar ödünç verilmektedir.

ILL Kuralları: 

 

Hizmetten sadece Adıyaman Üniversitesi Akademik ve İdari personeli yararlanabilir. Okuyucularımızın kütüphaneye gelerek veya internet üzerinden ILL istek formunu doldurmaları gerekmektedir. Ödünç istenen yayınlar Merkez Kütüphaneden teslim alınır ve Merkez Kütüphaneye iade edilir. Ödünç Yayın alma hizmetinde istek yapılan kütüphanenin kuralları geçerlidir. Bir okuyucu en fazla 5 adet yayın isteğinde bulunabilir.
Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan yayını ödünç alan okuyucu sorumludur. 

  Merkez Kütüphane'den yapılacak ödünç yayın istekleri için kurallar: 
  

Ödünç Yayın isteğinde bulunan kütüphane KITS üzerinden istekte bulunmalıdır. İstekte bulunan kütüphanelere bir ay süreyle 5 kitap ödünç verilir.
Yapılan isteklerin kargo bedeli istek yapan kütüphaneye aittir. Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan istek yapan kütüphane sorumludur.
Uzatma yapılabilir.

Kütüphaneler arası ödünç yayın istek formu

 

Birim Çalışanı


Kütüphaneci Özlem AKDAL

Telefon : 0416 223 38 00 Dahili : 2540

e-mail : oakdal@adiyaman.edu.tr