İntihal Veritabanları

Bu programı kullanmak isteyen akademisyenlerin sisteme tanımlanması için bağlı oldukları bölüm bilgisi, ad-soyad, dahili telefon ve kurum elektronik posta adreslerini Şükrü Karakeçi’ye (2531) bildirmeleri gerekmektedir. 

Turnitin (Ulakbim)

Kullanım: Öğrenci ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu program için sadece akademisyenler adına hesap oluşturulabilmektedir. Bilgi için tıklayınız.

Öğretmen kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Yönetici kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Belge silme kılavuzu için tıklayınız.

                                                                                                                                                       

 Veritabanına git.


        

Bu programı kullanmak isteyen akademisyenlerin sisteme tanımlanması için bağlı oldukları bölüm bilgisi, ad-soyad, dahili telefon ve kurum elektronik posta adreslerini Mustafa Bilgin (2542) bildirmeleri gerekmektedir. 

 iThenticate (Ulakbim)

Akademik topluluk arasında önemli bir yer tutan İntihali engelleme konusuyla ilgili olarak kapsamlı akademik içeriğe sahip bir intihal kontrol programıdır.

Hızlı başlangıç kılavuzu için tıklayınız.

Not : Yüksek Lisans tezlerini taratmayınız. 

                                                                                                                                                       

 Veritabanına git.