Abone Veritabanları

Ebook Central 

Çeşitli bilim alanlarında 130000 adet elektronik kitaba tam metin erişim olanağı sağlar.

Veritabanına git.


EBSCOhost  (Ulakbim)

Çeşitli akademik disiplinlerdeki dergi, gazete ve diğer başvuru kaynaklarını kapsayan beş veritabanını içerir. Bu kaynaklara tam metin erişim olanağı sağlar.

Kullanıcı Kılavuzları için tıklayınız.

Bilgi dökümanı ve konu başlıklarına erişim linkleri için tıklayınız.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


Emerald (Ulakbim)

İşletme, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, mühendislik ve kütüphanecilik alanlarındaki tam metin kaynaklara erişim sağlar.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


IEEE Xplore  (Ulakbim)

IEEE'nin 400 den fazla dergisi, 3341 standart ve 400 yıllık konferans bildirilerinden oluşan 1950 yıllarına kadar inen 1,2 milyon belgeye erişim sağlar. Ayrıca, 1963'den 1987'e kadar Proceedings of the IEEE içindeki 12 binden fazla belgeyi içerir.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


JSTOR Archive Journal Content  (Ulakbim)

Kapsamında yer alan Art&Science I, II, III, IV ve Life Science koleksiyonlarında yer alan dergilere tam metin erişim olanağı sağlar.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


MathSciNet

Matematik ve matematiğin uygulama alanları olan mühendislik, fizik, bilgisayar vb. makale ve eleştirilere erişim olanağı sağlar.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


Mendeley  (Ulakbim)

Mendeley akademik makaleleriniz yazarken referanslarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz ve bilgisayarınızdaki sanal kütüphanenizi kurup kolayca dökümanlarınıza ulaşabileceğiniz tamamen ücretsiz bir platformdur.

Bilgilendirme dokümanları için tıklayınız ; Sunum 1Sunum 2

Veritabanına git.


Nature Publishing Group Journals (Ulakbim)

Kimya, klinik uygulama ve araştırmalar, çevre bilimleri, yaşam bilimleri ve fizik konularında aşağıdaki dergilere tam metin erişim olanağı sağlar.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Nature Journals All ve Academic Journals için tıklayınız.
Palgrave Macmillan Journals için tıklayınız.


OVID LWW (Ulakbim)

Kardiyoloji, dermatoloji, mikrobiyoloji, hemşirelik, pediatri, üroloji, romatoloji gibi pek çok tıp alanında dergilere tam metin erişim sağlamaktadır.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


ProQuest Dissertations & Theses (Ulakbim)

Mühendislik, tıp bilimleri, fizik, psikoloji, eğitim, edebiyat, felsefe, sosyal bilimler, iletişim ve sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki doktora ve master tezlerini kapsamaktadır.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


ScienceDirect (Ulakbim)

Ağırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 2159 dergiye 1997 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlar. Elsevier yayınevinin çıkarmış olduğu dergilere tam metin erişim olanağı sağlar.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


SciFinder

Kimya ve ilgili alanlara yönelik bibliyografik bir veri tabanıdır. Basılı kopyası olan Chemical Abstracts ile eşdeğer olan SciFinder Scholar; kimyayla ilgili dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermekte ve 1907’den günümüze kadar olan literatürü kapsamaktadır. Kayıt için tıklayınız.

Veritabanına git.


Scopus (Ulakbim)

Araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet  ve atıf veri tabanıdır.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


SpringerLink (Ulakbim)

Springer ve Kluwer yayınevlerinin  yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik gibi konularındaki dergilerine tam metin erişim olanağı sağlar.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


Taylor & Francis (Ulakbim)

Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press and Informa Healthcare yayınevlerinin dergilerini içerir.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


Türkiye Atıf Dizini

Türkiye Atıf Dizini’ne kayıtlı Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetlerini içerir. Kayıt için tıklayınız.

Türkiye Klinikleri dergileri ve özel sayılarını da içeren Atıf Dizini veritabanı içerik listesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


Wiley Online Library (Ulakbim)

Bilgisayar, çevre bilim, eğitim, fizik, hukuk, istatistik, işletme, kimya, matematik, materyal bilim, mühendislik, psikoloji, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimleri konularındaki yayınlara tam metin erişim olanağı sağlar.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.


WoS - Web of Science (Ulakbim)

1980 yılından günümüze, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanında yayın yapan bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri ve bu makalelerin atıflarını indexler.

Kullanım hakları sözleşmesi için tıklayınız.

Veritabanına git.