Açık Erişim ( DSpace )

Adıyaman Üniversitesi'nin Kurumsal Akademik Açık Erişim sistemidir. Sistem, Adıyaman Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak uzere 2014 yılında kurulmuştur. DSpace@Adiyaman, Adıyaman Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Açık Erişim ( DSpace )