UN iLibrary Veritabanı Deneme Olarak Açılmıştır

23.5.2017

Değerli Kütüphane kullanıcıları ; 

Adıyaman Üniversitesi Kütüphanesi olarak ''UN iLibrary'' Veritabanı deneme olarak açılmıştır.

Açıklama : Diğer uluslararası kuruluşlar kendi yayınlarının görünürlüğünü arttırmak için iLibrary platformundan faydalanmak istemişlerdir. Halihazırda işbirliği yapılan 3 kurum vardır.

Bunlardan; The Commonwealth (ingiliz milletler topluluğu) Genel Sekreterliği ,Birleşik Krallık (İngiltere)’ta bulunmaktadır ve dünyadaki en eski politik topluluklardan biridir. Bir diğeri; The Nordic Council of Ministers (Kuzey Ülkeleri Bakanlar Kurulu) ,koordineli politikalar geliştirmek amacıyla benzer yapıdaki İskandinav ülkelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir gruptur. Ve 2016 yılında da Birleşmiş Milletler (United Nations) kendi yayınlarını eklemiştir.

UN (BM) ile yapılan bu ortaklıkta; BM içerik sağlamakta, OECD ise bunun dağıtımını desteklemek için altyapı sağlamaktadır.

Birçok dokümana BM’in kendi web sayfasından ulaşılabilmesine rağmen, ilk kez hepsi tek bir yerde bir araya getirilmiş, bölümlendirilmiş ve farklı formatlarda tamamen indekslenmştir.

  • Çok fazla sayıda ülkeyi kapsamaktadır
  • Başka hiçbir yayıncı tarafından ele alınmamış konu başlıkları içerir
  • Gelecek 15 Yıllık  Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin konu başlıkları

4 temel konu alanı;

  • İnsan Hakları, Barış & Güvenlik, Gelişme, Uluslararası Hukuk

İçerik rakamları;

  • 1.600+ e-kitap başlığı
  • 27.950+ bölüm
  • 4101+ makale
  • 253 seri

Erişim Linki : http://www.un-ilibrary.org

Deneme Erişim Bitiş Tarihi : 23 Haziran 2017

Görüntülenme Sayısı: 554